תוספת מספר 1 להוראת ביצוע מיסוי מקרקעין 18.3.12

פורסמה תוספת מספר 1 להוראת ביצוע מיסוי מקרקעין מספר 6/2011 המאריכה את תוקף ההוראה לעניין שיעור מס מופחת במכירת קרקעות